Styczniowe dożywianie

W styczniu bezpłatna żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Halinów była wydawana w postaci comiesięcznych paczek żywnościowych w ramach zawartego porozumienia. Oprócz stałych paczek rozdaliśmy również wodę niegazowaną „Żywiec” oraz różnorodne mrożonki. Jak co miesiąc nasi podopieczni zostali poinformowani o terminach dostawy produktów żywnościowych, tym którzy nie mogli dotrzeć do Ośrodka żywność rozwieźli pracownicy MOPS.

Za dobrą organizację i zaangażowanie bardzo dziękuje.

Kierownik MOPS

Dorota Górska

Opublikowano Wydarzenia | Możliwość komentowania Styczniowe dożywianie została wyłączona

Zmiana danych do faktur

Faktury VAT wystawiane na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokumentujące sprzedaż towarów i usług na rzecz Gminy Halinów, po 31.12.2016 roku powinny zawierać następujące dane:

Nabywca:          

Gmina Halinów

ul. Spółdzielcza 1

05-074 Halinów

NIP: 822-216-02-92


Odbiorca:          

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Mickiewicza 23

05-074 Halinów


Płatnik:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Mickiewicza 23

05-074 Halinów

Opublikowano Wydarzenia | Możliwość komentowania Zmiana danych do faktur została wyłączona

Informacja o podwyższeniu wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2017 r.

W dniu 14 listopada 2016 roku w Monitorze Polskim (M.P. z 2016 r. poz. 1103) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017. Od 1 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1406,00 zł miesięcznie.

Opublikowano Wydarzenia | Możliwość komentowania Informacja o podwyższeniu wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2017 r. została wyłączona

Wsparcie dla rodzin – Ustawa ”za życiem”

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 listopada 2016 r. pod poz. 1860, opublikowano ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin “Za życiem”. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Ustawa dotyczy wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny, m. in. świadczeń gwarantowanych, do których szczególnie należy zapewnienie dostępności dla kobiet w ciąży oraz ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia wyżej wymienionego dziecka wyniesie cztery tysiące złotych.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Pomoc przysługiwać będzie matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, bez względu na dochód. Ustawa przyznaje także rodzinie uprawnienia do poradnictwa koordynowanego przez asystenta rodziny.

Omawiana ustawa wprowadza zmiany w innych aktach, w tym m.in. w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.), ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.), ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (link pdf ustawa)

Wniosek o wypłatę świadczenia (link do wniosku)

Wnioski dostępne są także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w biurze obsługi interesanta.

Opublikowano Wydarzenia | Możliwość komentowania Wsparcie dla rodzin – Ustawa ”za życiem” została wyłączona

Prezent na Święta

Ludzi  o szlachetnym sercu w naszej gminie nie brakuje. Jeden z mieszkańców zakupił w prezencie na Święta Bożego Narodzenia lodówkę, która przekazał na ręce Ośrodka. Prezent przekazaliśmy naszemu podopiecznemu Panu Krzysztofowi , któremu brakował takiego sprzętu w domu. Nasza wizyta sprawiła mu wiele radości. Bardzo serdecznie dziękuje za ofiarowany prezent i wspierania potrzebującego mieszkańca gminy Halinów.

Dorota Górska

Kierownik MOPS

Opublikowano Wydarzenia | Możliwość komentowania Prezent na Święta została wyłączona

Święty Mikołaj w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Święty Mikołaj, choć zapracowany nie mógł zapomnieć o naszych dzieciach. I nie zapomniał! W poniedziałek w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie 100 dzieci otrzymało świąteczne prezenty i słodycze oraz miało okazję porozmawiać z prawdziwym Świętym Mikołajem.

Przybyłe  dzieci i ich opiekunów przed budynkiem przywitała kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie Dorota Górska, oraz Święty Mikołaj, których zaprosili do środka na oficjalną część imprezy. W rozdawaniu prezentów i paczek ze słodyczami Świętemu Mikołajowi pomagały nasze asystentki rodzin Pani Karolina i Justyna oraz pan Marcin Kłosowski.przedstawiciel firmy Wood Fashion. W imieniu Burmistrza Halinowa kierownik Ośrodka wręczyła rodzinom wielodzietnym świąteczne kosze ze słodyczami i prezentami. Mikołaj chętnie pozował z dzieciakami do zdjęć i składał im bożonarodzeniowe życzenia.

My też, pragniemy się do nich dołączyć i życzyć wszystkim Dzieciom, którymi opiekują i zajmują się pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie – Zdrowych, Wesołych i magicznych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

Tuż po zakończeniu imprezy udaliśmy się do jednej z naszych rodzin wielodzietnych z podarunkami. Wizyta Świętego Mikołaja była super niespodzianką i sprawiła im wiele radości.

Dziękujemy firmie Wood Fashion i Mikołajowi za piękne prezenty, Burmistrzowi Halinowa również za prezenty i mnóstwo słodyczy oraz wszystkim ludziom dobrego serca, którzy przyczynili się do dania radości na święta naszym podopiecznym dzieciom.

Oprac. MOPS Halinów

Opublikowano Wydarzenia | Możliwość komentowania Święty Mikołaj w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej została wyłączona

Akcja „przedświąteczne dożywianie”

W grudniu w ramach dożywiania naszych mieszkańców rozdaliśmy masę produktów żywnościowych.

Na początku tego miesiąca trafiły do naszych podopiecznych mleko oraz mrożone warzywa, a następnie stałe paczki żywnościowe wydawane co miesiąc. Aby nikt z naszych mieszkańców nie został bez pożywienia na Święta Bożego Narodzenia rozwieźliśmy kolejne paczki świąteczne żywnościowe oraz zaopatrzyliśmy naszych mieszkańców w tonę mrożonek i oczywiście jak co miesiąc rozdawaliśmy też jabłka.

Dziękuje Sołtysom za informacje o osobach, które potrzebują pomocy od naszego ośrodka, a w szczególności sołtysowi Okuniewa Panu Krzysztofowi Mościckiemu.

Bardzo dziękuje ludziom dobrego serca za ofiarowanie żywności, Stowarzyszeniu Caritas, Stowarzyszeniu Alter-Ego za wspaniałą współpracę, oraz pracownikom za rozwiezienie paczek najbardziej potrzebującym.

Słowa zawarte w liście do Sołtysów się sprawdzają – Razem możemy więcej!

 

Kierownik MOPS

Dorota Górska

Opublikowano Wydarzenia | Możliwość komentowania Akcja „przedświąteczne dożywianie” została wyłączona

List do Sołtysów Gminy Halinów

Szanowni Państwo, Drodzy Sołtysi

Zwracam się do Państwa ze względu na dobro Mieszkańców Gminy Halinów. Naszych wspólnych podopiecznych.

Pomoc społeczna ma na celu „umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości. (…) Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka”. Istotą pomocy społecznej jest też zapobieganie wspomnianym wyżej sytuacjom.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ostatnim okresie działa bardzo prężnie oraz wychodzi naprzeciw potrzebom ludzi. Jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy potrzebują naszego wsparcia.

Prowadzimy wiele różnorodnych działań wspierających naszych podopiecznych tj.: praca socjalna, działania asystentów rodziny oraz wsparcie bezpośrednie: udzielanie zasiłków i stypendiów, wydawanie żywności, rozdawanie ubrań i zabawek, przygotowanie paczek świątecznych, organizacja imprez oraz wiele innych.

Niestety nie jesteśmy jednak w stanie dotrzeć do wszystkich potrzebujących ze względu na bariery ukryte jak wstyd oraz szkodliwe stereotypy stygmatyzujące pomoc społeczną.

Cieszycie się Państwo ogromnym zaufaniem społecznym i aktywnie komunikujecie się
z lokalną społecznością, przez co jesteście doskonałym źródłem informacji.

Proszę wiec w imieniu własnym oraz pracowników Ośrodka o wsparcie mieszkańców gminy Halinów poprzez informowanie o znanych Państwu przypadkach, w których zasadna jest pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a rodzina bądź osoba potrzebująca z takiej pomocy nie korzysta.

Zwracam się do Państwa z prośbą o rozmowę z taką osobą lub rodziną oraz zgłoszenie jej do Ośrodka w celu objęcia opieką i wsparciem.

Zasadą jest, że świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej jednak, co istotne istnieje możliwość udzielenia wsparcia również z urzędu.

Razem możemy więcej!

Z poważaniem

/-/Dorota Górska

p.o. Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Halinowie

Opublikowano Wydarzenia | Możliwość komentowania List do Sołtysów Gminy Halinów została wyłączona

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Halinów 06.12.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko:

Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskim środku Pomocy Społecznej

                                            05-074 Halinów; ul. Mickiewicza 23

Czytaj dalej

Opublikowano Praca | Możliwość komentowania INFORMACJA O WYNIKACH NABORU została wyłączona

Wspólna Wigilia

Zaproszenie na współną Wigilię

Opublikowano Wydarzenia | Możliwość komentowania Wspólna Wigilia została wyłączona