Druga tura szczepień

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie w porozumieniu ze stowarzyszeniem Alter Ego informuje, że w dniu 11.10.2017 r. od godziny 9.00 odbędzie się drugi etap bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, zabiegi będą poprzedzone konsultacją u wykonującego szczepienia lekarza.

By zaszczepić się, chętni zobowiązani są zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie ( ul. Mickiewicza 23 ) lub do Stowarzyszenia Alter Ego (ul. Wiślana 7; Wesoła) w celu rezerwacji szczepionki i konsultacji lekarskiej poprzedzającej szczepienie.

Szczepienia odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wiślanej 7 w Wesołej.

Opublikowano Wydarzenia | Możliwość komentowania Druga tura szczepień została wyłączona

Darmowe szczepionki przeciwko grypie

grypaMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie w porozumieniu ze stowarzyszeniem Alter Ego informuje że szczepienia będą prowadzone do końca września, chyba że wcześniej wyczerpią się zapasy.

By zaszczepić się, chętni zobowiązani są zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie ( ul. Mickiewicza 23 ) lub do Stowarzyszenia Alter Ego (ul. Wiślana 7; Wesoła) w celu rezerwacji szczepionki i konsultacji lekarskiej poprzedzającej szczepienie.

Szczepienia odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wiślanej 7 w Wesołej. 

Opublikowano Wydarzenia | Możliwość komentowania Darmowe szczepionki przeciwko grypie została wyłączona

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW VAT

wazne

Opublikowano Wydarzenia | Możliwość komentowania INFORMACJA DLA PODATNIKÓW VAT została wyłączona

Ogłoszenie o pracę – nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Opublikowano Praca, Wydarzenia | Możliwość komentowania Ogłoszenie o pracę – nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego została wyłączona

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

 Stypendium szkolne i zasiłki szkolne

 Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Halinowie przy ul. Mickiewicza 23
 • od dnia 16 sierpnia 2017r.
 • do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów, do 15 października 2017r.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY HALINÓW

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ !

Świadczenia pomocy materialnej przysługują:

 Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych- do czasu ukończenia kształcenia, niż dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Czytaj dalej

Opublikowano Wydarzenia | Możliwość komentowania POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM została wyłączona

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „RODZINA 500 +” W NOWYM OKRESIE od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „RODZINA 500 +”

W NOWYM OKRESIE

od   1 października   2017 r.   do   30 września   2018 r.


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY HALINÓW

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ !

 • Pierwszy okres, na który ustalono prawo do świadczenia wychowawczego kończy się z dniem 30 września 2017 r.
 • Chcąc skorzystać ze świadczenia wychowawczego w nowym okresie, tj. od 1 października 2017 r. do  30 września 2018 r. należy złożyć nowy wniosek.

 

 1. MIEJSCE I  TERMIN  WYDAWANIA ORAZ SKŁADANIA WNIOSKÓW:
 • Dział Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Halinowie ul. Mickiewicza 23.
 1. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW:
 • termin i czas: od 1 sierpnia 2017 r.
  • poniedziałek: 8.00 – 17:00
  • wtorek: 8:00 – 16:00
  • środa: 12:00 – 16:00
  • czwartek: 8:00 – 16:00
  • piątek: 8:00 – 12:00
 • przyjmowane będą tylko wnioski wypełnione wraz z prawidłowo sporządzonymi dokumentami.
 1. REALIZACJA:
  • realizacja wniosków złożonych do dnia 31 sierpnia 2017 r., w tym:
   • ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
   • wypłata świadczenia

nastąpi do 31 października 2017 r.

 • realizacja wniosków złożonych w okresie od 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., w tym:
 • ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
 • wypłata świadczenia

nastąpi do 30 listopada 2017 r.

UWAGA!

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Nie dokonuje się spłaty za miesiące od narodzin dziecka do złożenia wniosku.

 PRZYPOMNIENIE

 • świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko w rodzinie, jeżeli dochód  rodziny w przeliczeniu  na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł,
 • jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

  WAŻNE:

Zarówno w przypadku świadczeń:

 • rodzinnych,
 • alimentacyjnych
 • wychowawczych na pierwsze dziecko (500+)

od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2016 roku.

W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków prosimy mieć ze sobą dokumenty:

– pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2016 roku w tym:

 1. a) wszystkie PIT-y od pracodawców z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2016 rok,
 2. b) świadectwa pracy otrzymane w 2016 lub 2017 roku,
 3. c) umowy zlecenia za 2016 i 2017 rok,
 4. d) umowy o pracę zawarte w 2016 i 2017 roku.

W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2017 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie o dochodzie netto za marzec).

 

 

Opublikowano Wydarzenia | Możliwość komentowania ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „RODZINA 500 +” W NOWYM OKRESIE od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. została wyłączona

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W NOWYM OKRESIE od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W NOWYM OKRESIE

od   1 października   2017 r.   do   30 września   2018 r.


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY HALINÓW

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ !

 • Okres, na który ustalono prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego kończy się z dniem 30 września 2017 r.
 • Chcąc skorzystać ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego w nowym okresie, tj. od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. należy złożyć nowy wniosek.
 1. MIEJSCE I  TERMIN  WYDAWANIA ORAZ SKŁADANIA WNIOSKÓW:
 • Dział Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Halinowie ul. Mickiewicza 23.

Czytaj dalej

Opublikowano Wydarzenia | Możliwość komentowania FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W NOWYM OKRESIE od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. została wyłączona

ŚWIADCZENIA RODZINNE W NOWYM OKRESIE Od 1 listopada 2017 r. do 30 października 2018 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE W NOWYM OKRESIE

Od 1 listopada 2017 r. do 30 października 2018 r.


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY HALINÓW

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ !

 • Okres, na który ustalono prawo do świadczeń rodzinnych kończy się z dniem 31 października 2017 r.
 • Chcąc skorzystać ze świadczeń rodzinnych w nowym okresie, tj. od 1 listopada 2017 r. do

 31 października 2018 r. należy złożyć nowy wniosek.

Czytaj dalej

Opublikowano Wydarzenia | Możliwość komentowania ŚWIADCZENIA RODZINNE W NOWYM OKRESIE Od 1 listopada 2017 r. do 30 października 2018 r. została wyłączona

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora ds. finansowo-księgowych

OGŁOSZENIE O NABORZE  NA WOLNE STANOWISKO

Opublikowano Wydarzenia | Możliwość komentowania Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora ds. finansowo-księgowych została wyłączona

Informacja o terminie składania wniosków na świadczenie wychowawcze ( 500 + ) na okres 2017/2018

Mając na uwadze art. 21  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz.U. 2016 poz. 195 ):

 • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.
Opublikowano Wydarzenia | Możliwość komentowania Informacja o terminie składania wniosków na świadczenie wychowawcze ( 500 + ) na okres 2017/2018 została wyłączona